آموزش عیب یابی ماکروویو ناسیونال – بخش دو

حل مشکل خاموش شدن ماکروویو ناسیونال در زمان کار جالب است قبل از توضیح در خصوص حل مشکل خاموش شدن ماکروویو ناسیونال در زمان کار، بدانید طراحی داخلی و فنی ماکروویو به گونه ای است که ترموستات داخلی آن در صورت گرم شدن واکنش نشان داده و نسبت به قطع جریان برق و توقف کار …